Dự toán chi phí

 • Giá xe (1)

  0 đ

 • Nơi đăng ký trước bạ

 • Phí trước bạ (0%)

  0 đ

 • Lệ phí đăng ký

  0 đ

 • Lệ phí kiểm định

  0 đ

 • Lệ phí sử dụng đường bộ/năm

  0 đ

 • Bảo hiểm bắt buộc

  0 đ

 • Phí đăng ký dịch vụ

  0 đ

 • Chi phí biển số

  0 đ

 • Phí bảo hiểm vật chất xe

  0 đ

 • Tổng chi phí đăng ký (2)

  0 đ

Tổng cộng (1 + 2): 0 đ

 • “Giá trên mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết”